Conference Schedule

DCCN opening day and plenary session

TimeTrack ATrack BTrack C
15m
15m
3h
30m
Break
2h

TimeTrack ATrack BTrack C
2h
30m
Break
2h
30m
Break
2h

TimeTrack ATrack BTrack C
2h
30m
Break
2h
30m
Break
2h

TimeTrack ATrack BTrack C
2h
30m
Break
30m

DCCN closing day

TimeTrack ATrack BTrack C
60m
Round table: On applications of the distributed systems
15m
Conference closing

Plenary Session

Track A

Computer and Communication Networks

Session A.1.1

,-

Chairs:
 • Prof. Konstantin E. Samouylov,
 • Prof. Yu. Gaidamaka
11:00MSK
15m
Malcolm Egan, Laurent Clavier
11:15MSK
15m
Angesom Ataklity TESFAY, Eric Simon, Laurent Clavier
11:30MSK
15m
Aminu Adamu, Vsevolod Shorgin, Yuliya Gaidamaka
11:45MSK
15m
Nadezhda Chukhno, Olga Chukhno, Giuseppe Araniti, Antonio Iera, Antonella Molinaro, Sara Pizzi
12:00MSK
15m
Abdukodir Khakimov, Konstantin Samouylov, Ammar Muthanna
12:15MSK
15m
Vitalii Beschastnyi, Daria Ostrikova, Yuliya Gaidamaka
12:30MSK
15m
Amir Mukhtarov, Andrey Larionov, Oleg Pershin, Vladimir Vishnevsky
12:45MSK
15m
Semyon Dorokhin

Back to top

Session A.1.3

,-

Chairs:
 • Prof. D. Namiot,
 • Prof. L. Abrosimov
16:00MSK
15m
Dmitry Namiot
16:15MSK
15m
Alexander Paramonov, Tatiana Tatarnikova, Anastasia Marochkina
16:30MSK
15m
Alexander Paramonov, Tatiana Tatarnikova, Regina Shamilova
16:45MSK
15m
Margarita Rudenkova, Hussein Khayou, Leonid Abrosimov
17:00MSK
15m
Elizaveta Barabanova, Konstantin Vytovtov, Victor Podlazov, Vladimir Vishnevsky
17:15MSK
15m
Hussein Khayou, Margarita Rudenkova, Leonid Abrosimov
17:30MSK
15m
Boris Goldstein, Sergey Kislyakov
17:45MSK
15m
Arsenii Bakanov, Dmitry Volchkov, Nina Bakanova

Back to top

Session A.3.1

,-

Chairs:
 • Prof. S. Stepanov
11:00MSK
15m
Sergey Stepanov, Mikhail Stepanov, Umer Andrabi, Juvent Ndayikunda
11:15MSK
15m
Sergey Stepanov, Mikhail Stepanov, Maxim Shishkin
11:30MSK
15m
Ilya Noskov, Vladimir Bogatyrev
11:45MSK
15m
Vladimir Bogatyrev, Stanislav Bogatyrev, Anatoly Bogatyrev
12:00MSK
15m
Владимир Широков
12:15MSK
15m
Anatoliy Botvinko, Konstantin Samouylov
12:30MSK
15m
Alexey Simonov, Oleg Brekhov
12:45MSK
15m
Alexandra Kuznetsova, Antonova Veronika
13:30MSK
15m
Dmitry Kochetkov, Irina Kochetkova, Elena Makeeva
13:45MSK
15m
Dmitry Kochetkov, Marat Almaganbetov

Back to top

Track B

Modeling of Distributed Systems and Networks

Session B.1.1

,-

Chairs:
 • Prof. A. Krishnamoorthy,
 • Prof. Varghese C. Joshua
11:00MSK
15m
Dhanya Babu, Varghese C. Joshua, Achyutha Krishnamoorthy
11:15MSK
15m
Khamis Abdullah Khamis AL Maqbali, Varghese C. Joshua, Achyutha Krishnamoorthy
11:30MSK
15m
Nisha Mathew, Varghese C. Joshua, Achyutha Krishnamoorthy
11:45MSK
15m
Sinu Lal T S, Varghese C. Joshua, Achyutha Krishnamoorthy
12:00MSK
15m
Varghese C. Joshua, Ambily P. Mathew, Achyutha Krishnamoorthy
12:15MSK
15m
Anilkumar M P, Jose K. P.
12:30MSK
15m
MIYANAWATHURA IHALA GAMAGE SURANGA SAMPATH
12:45MSK
15m
Ksenia Zhukova

Back to top

Session B.1.3

,-

Chairs:
 • Prof. N. Markovich,
 • Prof. A. Krishnamoorthy
16:00MSK
15m
Natalia Markovich, Udo Krieger
16:15MSK
15m
Natalia Markovich, Maksim Ryzhov
16:30MSK
15m
Alexander Mandel, Viktor Laptin
16:45MSK
15m
Mariia Nosova
17:00MSK
15m
Vadim Fitsov, Boris Goldstein
17:15MSK
15m
Alexey Shagraev, Andrey Efanov, Sergey Ivliev
17:30MSK
15m
Lusine Meykhanadzhyan, Ivan Zaryadov, Tatiana Milovanova
17:45MSK
15m
Konstantin Vytovtov, Elizaveta Barabanova, Vladimir Vishnevsky, Irina Kvyatkovskaya

Back to top

Session B.2.1

,-

Chairs:
 • Prof. A. Melikov,
 • Prof. A. Nazarov
11:00MSK
15m
Srinivas Chakravarthy, Rakesh Kumar Meena, Alka Choudhary
11:15MSK
15m
Agassi Melikov, Mamed Shahmaliyev, Sevinj Aliyeva
11:30MSK
15m
Anatoly Nazarov, Svetlana Rozhkova, Ekaterina Titarenko
11:45MSK
15m
Anatoly Nazarov, Tuan Phung-Duc, Svetlana Paul, Olga Lizyura
12:00MSK
15m
Anatoly Nazarov, Tuan Phung-Duc, Yana Izmailova
12:15MSK
15m
Elizaveta Chernyshova, Ekaterina Lisovskaya, Svetlana Moiseeva, Michele Pagano
12:30MSK
15m
Evgeny Polin, Svetlana Moiseeva, Alexander Moiseev
12:45MSK
15m
Svetlana Paul, Anatoly Nazarov, Polina Klyuchnikova

Back to top

Session B.2.2

,-

Chairs:
 • Prof. M. Pagano,
 • Prof. E. Morozov
13:30MSK
15m
Anastasia Galileyskaya, Ekaterina Lisovskaya, Michele Pagano, Svetlana Moiseeva
13:45MSK
15m
Michele Pagano, Oleg Lukashenko, Evsey Morozov
14:00MSK
15m
Elmira Yu. Kalimulina
14:15MSK
15m
Galina Zverkina
14:30MSK
15m
Taisia Morozova, Evsey Morozov
14:45MSK
15m
IRINA PESHKOVA, Evsey Morozov
15:00MSK
15m
Oleg Brekhov
15:15MSK
15m
Ruslana Nekrasova

Back to top

Session B.2.3

,-

Chairs:
 • Prof. D. Efrosinin,
 • Dr. S. Vasilyev
16:00MSK
15m
Alexandra Borodina, Vitaliy Tishenko
16:15MSK
15m
Dmitry Efrosinin, Vladimir Rykov, Natalia Stepanova
16:30MSK
15m
Evgeny Golovinov, Dmitrii Aminev, Sergey Tatunov, Sergey Polesskiy, Dmitry Kozyrev
16:45MSK
15m
Sergey Shorokhov
17:00MSK
15m
Anna Korolkova, Dmitry Kulyabov, Michal Hnatič
17:15MSK
15m
Anna Korolkova, Anna Maria Apreutesey, Dmitry Kulyabov
17:30MSK
15m
Sergey Vasilyev, Mohamed Adel Bouatta, Galina Tsareva, Shakhmurad Kanzitdinov
17:45MSK
15m
Sergey Vasilyev, Mohamed Adel Bouatta, Shakhmurad Kanzitdinov

Back to top

Session B.3.1

,-

Chairs:
 • Prof A. Andronov,
 • Prof. V. Rykov
11:00MSK
15m
Alexander Andronov, Diana Santalova
11:15MSK
15m
János Sztrik, Ádám Tóth, Ákos Pintér, Zoltán Bács
11:30MSK
15m
Vladimir Rykov, Sahib Esa, Boyan Dimitrov
11:45MSK
15m
Vladimir Rykov, Nika Ivanova, Dmitry Kozyrev
12:00MSK
15m
Nika Ivanova
12:15MSK
15m
Hector Gibson Kinmanhon Houankpo, Dmitry Kozyrev, Emmanuel NIBASUMBA, Bienvenue N'dah MOUALE MOUTOUAMA, Irina Artemovna Sergeeva
12:30MSK
15m
Vladimir Rykov, Vladimir Vishnevsky, Maxim Finkelstein
12:45MSK
15m
Aleksandr Moshnikov
13:30MSK
15m
Sergey Yablochnikov, Valentina Dzobelova, Irina Yablochnikova, Михаил Купцов, Vadym Shved

Back to top

Track C

Distributed Systems Applications

Session C.1.1

,-

Chairs:
 • Prof. A. Koucheryavy,
 • Dr. I. Kochetkova
11:00MSK
15m
Adam Vas, László Tóth
11:15MSK
15m
Artem Volkov, Ali R. Abdellah, Ammar Muthanna, Andrey Koucheryavy
11:30MSK
15m
Maria Makolkina, Nikolay Shypota, Andrey Koucheryavy
11:45MSK
15m
Alexey Tsarev, Pavel Abaev
12:00MSK
15m
Vitaly Morozov, Konstantin Alikin
12:15MSK
15m
Alexey Vanin, Vladimir Bogatyrev, Stanislav Bogatyrev
12:30MSK
15m
Anton Mamonov, Ruslan Varlamov, Soltan Salpagarov

Back to top

Session C.1.2

,-

Chairs:
 • Prof. R. Kirichek,
 • Dr. D. Ostrikova
13:30MSK
15m
Ekaterina Markova, Dmitri Moltchanov, Rustam Pirmagomedov, Daria Ivanova, Yevgeni Koucheryavy, Konstantin Samouylov
13:45MSK
15m
Eduard Sopin, Vyacheslav Begishev, Dmitri Moltchanov, Andrew Samuylov
14:00MSK
15m
Dmitriy Sazonov, Ruslan Kirichek
14:15MSK
15m
Yury Rassadin, Sergey Dushin
14:30MSK
15m
Natalia Apatova, Oleg Boychenko, Oleg Korolyov, Ilya Gavrikov, Timur Uzakov
14:45MSK
15m
Van Dai Pham, Ilia Grishin, Ruslan Kirichek

Back to top

Session C.1.3

,-

Chairs:
 • Prof. R. Kirichek,
 • Dr. M. Makolkina
16:00MSK
15m
Viktoriia Khalina, Vladislav Prosvirov, Yuliya Gaidamaka, Jiri Pokorny, Jiri Hosek, Konstantin Samouylov
16:15MSK
15m
Vladimir Vishnevsky, Truong Duy Dinh, Ruslan Kirichek, Anastasia Vybornova
16:30MSK
15m
Konstantin Vytovtov, Vladimir Vishnevsky, Elizaveta Barabanova
16:45MSK
15m
Sergey Vladimirov, Vladimir Vishnevsky, Andrey Larionov, Ruslan Kirichek
17:00MSK
15m
Abdukodir Khakimov, Mohammed muthanna, Konstantin Samouylov, Ammar Muthanna

Back to top

Session C.2.1

,-

Chairs:
 • Prof. T. Atanasova,
 • Dr. E. Markova
11:00MSK
15m
Tatiana Atanasova, Kristina Dineva
11:15MSK
15m
Tatiana Atanasova, Arsenii Bakanov, Nina Bakanova
11:30MSK
15m
Evgeny Mikhailov, Vladimir Vishnevsky
11:45MSK
15m
Plamen Petrov, Georgi Kostadinov, Petar Zhivkov, Veneta Velichkova, Todor Balabanov
12:00MSK
15m
Alexander Alexandrov, Vladimir Monov
12:15MSK
15m
Andrey Ivanov, Natalia Ziazina, Antonova Veronika

Back to top

Session C.2.2

,-

Chairs:
 • Prof. E. Shchetinin,
 • Prof. D. Kulyabov
13:30MSK
15m
Eugene Yu. Shchetinin, Leonid Sevastianov, Anastasia Demidova, Edik Ayrjan
13:45MSK
15m
Eugene Yu. Shchetinin, Leonid Sevastianov, Dmitry Kulyabov, Edik Ayrjan, Anastasia Demidova
14:00MSK
15m
Eugene Yu. Shchetinin, Leonid Sevastianov, Dmitry Kulyabov, Edik Ayrjan
14:15MSK
15m
Sergey Melnikov, Konstantin Samouylov
14:30MSK
15m
Ali R. Abdellah, Artem Volkov, Ammar Muthanna, Andrey Koucheryavy
14:45MSK
15m
Mikhail Dyachkov
15:00MSK
15m
Ivan Brokarev, Sergey Vaskovskii
15:15MSK
15m
vladimir vorobiev

Back to top

Session C.2.3

,-

Chairs:
 • Prof. D. Kulyabov,
 • Dr. M. Gevorkyan
16:00MSK
15m
Saulius Japertas, Ruta Jankuniene
16:15MSK
15m
Oleg Boychenko, Ilya Gavrikov
16:30MSK
15m
Evgenia Anikina, Andrey Kalashnikov
16:45MSK
15m
Anatoly Yermakov
17:00MSK
15m
Alexander Grusho, Nick Grusho, Elena Timonina, Michael Zabezhailo
17:15MSK
15m
Viktor Nikolaevtsev, Сергей Сучков, Дмитрий Сучков

Back to top